ఫలితాల కోసం పాలన ఆగదు
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇది దగా కాదా..?
మన కష్టంతోనే పోలవరం
అర్చకులు సంతోషంగా ఉండాలనే జీతాల పెంపు
అన్నదాత సుఖీభవ విధివిధానాలు ఖరారు
ప్రధాని శ్రీ మోడీ గారు మీకు ఇవి గుర్తున్నాయా..