సంపద సృష్టికర్తలు కార్మికులు, శ్రమజీవులే
ఫలితాల కోసం పాలన ఆగదు
ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇది దగా కాదా..?
మన కష్టంతోనే పోలవరం
అర్చకులు సంతోషంగా ఉండాలనే జీతాల పెంపు
అన్నదాత సుఖీభవ విధివిధానాలు ఖరారు