ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఈ నెల 25న మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం
Unemployment allowance to benefit 12.26 lakh youth
విజ్ఞానం, నైపుణ్యం, ఉపాధి లక్ష్యంగా నూతన విద్యావిధానం
త్వరలో  స్పిన్నింగు మిల్లులకు సబ్సిడీలు
'కేంద్రం మెడలు వంచి నిధులు తెస్తా'
అన్ని విద్యాలయాల్లో క్రీడా ప్రాంగణాలు