ఫలితాల కోసం పాలన ఆగదు
ఇంటికో మహిళా పారిశ్రామికవేత్త, మహిళా వ్యాపారవేత్త
అర్చకులు సంతోషంగా ఉండాలనే జీతాల పెంపు
అన్నదాత సుఖీభవ విధివిధానాలు ఖరారు
ప్రధాని శ్రీ మోడీ గారు మీకు ఇవి గుర్తున్నాయా..
Video Conference with Secretaries, HOD’s & Collectors